Equip

equipoEquip

ISRAEL ARACIL GONZÁLEZ. Direcció tècnica

Estudia Ciències Ambientals a la Facultat d'Experimentals de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, en la qual acaba els seus estudis l'any 2003. Un cop acabada la carrera treballa en una consultoria tècnica d'Alacant durant dos anys, on aprèn l'ofici i col•labora en la redacció d'estudis d'impacte ambiental de plans generals, plans parcials i PAIs, així com de projectes d'infraestructures.

Durant l'any 2005 es trasllada a Almeria on porta la direcció tècnica d'un Gabinet d'Estudis, redactant estudis ambientals de plans generals, plans parcials i projectes de diversa naturalesa.

El 2007 comença la seva marxa per lliure creant COTERPA, estudi de el qual és soci en l'actualitat.

equipo

MARIAJOSÉ MARQUÉS BALLESTER. Direcció comercial

Llicenciada en dret per la Universitat de València. Dedicada a servei d'assessorament jurídic per a l'adaptació de les empreses a les normatives vigents i assessorament personalitzat per a la formació dels seus treballadors (programació de la formació anual en col·laboració amb el departament de RRHH). Assessora d'empreses: Protecció de dades, Seguretat alimentària, prevenció de riscos laborals, Qualitat ISO-UNE, Medi Ambient i Màrqueting digital

 

 

L'equip tècnic està constituït per llicenciats en dret i en ciències ambientals amb diferents especialitats i altres professionals de l'entorn en contacte permanent amb universitats, centres de recerca i formació continuada, actualitzant i evolucionant d'acord el progrés de la tècnica.

D'aquesta manera pensem que la nostra professió requereix d'una formació continuada en el temps a causa de l'evolució de les tècniques i la seva aplicació en el nostre camp de treball, per això estem en contínua formació per oferir la màxima competitivitat al nostre client.

Complementa l'equip una extensa i variada xarxa de col•laboradors formats en diverses matèries, conformant un equip multidisciplinari capaç d'encarar projectes complexos amb total confiança.